Visie en missie


De visie van Mulcon Services is gericht op het one stop shop principe. Als assertieve, flexibele organisatie (lean and mean) ondersteuning bieden aan onze klanten op het gebied van industrieel onderhoud en daarbij te fungeren als het aanspreekpunt. Duidelijk, transparant en betrouwbaar.


Onze missie is om als professionele leverancier van integrale technische dienstverlening een maximale beschikbaarheid van uw installatie of machine te realiseren tegen een optimale kosten/baten verhouding gedurende de gehele levenscyclus.